0 x 0
levanger-foto-therese-b.-kirkesather-12
ALLSKOG søker folk og ungdom som vil bidra til å gjennomføre årets plantesesong

Årets skogplanting: ALLSKOG søker folk

ALLSKOG er nødt til å tenke nytt under årets skogplanting, da innreiseforbudet som følge av koronapandemien. Vi er nå på leting etter 50 personer som trives med fysisk arbeid ute i skogen. 

4 millioner planter skal plantes i vår region, fra Volda i sør til Vesterålen i nord. Vi har i mange år samarbeidet godt med Tin Milovanovic Skogtjenester og Ringsaker Skogpleie, som har stilt med et mannskap på mellom 60 og 70 personer som har opparbeidet seg mye kompetanse og erfaring med skogplanting og skogkultur. Med mindre det kommer en ordning med vaksinepass i løpet av våren, ser det ut til at ingen av disse kommer inn i Norge. Det betyr at ALLSKOG må se seg om etter andre løsninger for å løse utfordringen.

- Det er noen millioner planter som skal ut i skogen i løpet av et par måneder, og vi er helt avhengig av et godt samarbeid med skogeierne og rekruttere norsk arbeidere for å få plantet alt vi skal. Vi vet at ikke alle skogeierne har mulighet til å sette ut alle plantene selv, så vi er nødt til å finne alternativ til utenlandsk arbeidskraft, sier Ole Andre Hestmo som er skogkulturansvarlig i ALLSKOG.

De lokale planteskolene er helt avhengig av at ALLSKOG, som største aktør i regionen, får plantet i vår. Planter er en «ferskvare», som må kastes som den ikke blir plantet nå. For å få plantet mest mulig har derfor ALLSKOG og de lokale planteskolene gått sammen for å forskyve sluttdatoen for plantesesongen til rundt 20. juli, men vil sikre at dette blir gjort etter faglige råd fra NIBIO. 

Fysisk hardt arbeid

Skogplanting er ikke nødvendigvis en jobb for alle, da det er snakk om fysisk hardt arbeid og lange dager i skogen. Samtidig er det en god mulighet til å tjene gode penger i løpet av våren og sommeren. ALLSKOG ser nå på mulighet for samarbeid med NAV og videregående skoler med landbrukslinjer for å finne unge som kan være interessert i en slik type jobb.

- Vi jobber nå med flere alternativer for å nå ut til folk som kan være interessert i hardt fysisk arbeid, og håper spesielt at ungdom vil se på det som en god mulighet til å ta en artig og godt betalt jobb som vil være god å ha på en CV, sier Hestmo.

Håper støtteordning kommer på plass

ALLSKOG regner med at årets plantesesong vil gi betydelige merkostnader for selskapet, da man bruker ekstra ressurser på å rekruttere folk, drive opplæring og organisering. Dette er oppgaver som Tin og Ringsaker tar seg av, men som ALLSKOG nå må ta seg av selv. I den anledning har ALLSKOG valgt å samarbeide med Manpower for å nå ut til flest mulig folk som kan være interessert i en plantejobb. ALLSKOG har også tett dialog med Skogeierforbundet for å få ekstraordinære bevilgninger fra regjeringen for å gjennomføre årets planting.

- Vi velger å se på muligheter fremfor begrensninger. Vi vet at mange unge nå går arbeidsledig, og at mange skoleelever ønsker seg sommerjobb. Nå handler det om å nå ut til disse for å sikre at alle planter går ned i jorda, og at planteskolene våre slipper å gå på en økonomisk smell. Vi er helt avhengig av at samarbeidspartnerne våre også eksisterer neste år, og derfor gjør vi alt vi kan for å lykkes i en ekstraordinær situasjon, sier Hestmo.

 

Er du interessert i å bidra? Søk her

 

0001