0 x 0
mg_1602
Foto: Therese B. Kirkesæther/ALLSKOG

Stor etterspørsel – beste tømmerpriser på 10 år

Prisøkning på inntil 15 % for massevirke, og på inntil 20 % for sagtømmer. Det gir de beste tømmerprisene for skogeierne siden 2007. Sjekk prislister/kappetabeller på Min side.

Etterspørselen etter trelast er stor i Norge, Sverige og nede på kontinentet. Sagbrukene i Midt-Norge ønsker å kjøpe mest mulig virke fra ALLSKOG. Det er samtidig stor etterspørsel etter massevirke, da skogindustrien er inne i en positiv utvikling. Dette har ført til en betydelig prisoppgang på både sagtømmer og massevirke fra årsskiftet, spesielt på gran.

Prislister finnes i form av kappetabeller på Min side. For pristilbud og hjelp til å planlegge skogsdrift, ta kontakt med din skogbruksleder.